FREE TRONG NGỘ - Ngộ trong Vũ trụ Trading

SẮP DIỄN RA - THEO DÕI THÊM TIKTOK
ÔNG GIÀ ĐẦU TƯ
ONGGIADAUTU_FX

zalo

SẮP RA MẮT

Ngộ trong Vũ trụ Trading
ĐIỀU TA CẦN GẶP SẼ PHẢI GẶP TRONG SÓNG
NOW TRADING LÀ CẢNH LUÔN PHẢI BÁM VÀO
Thứ ta nhìn thấy thường bị bám chấp vào vỏ não ... Thứ thật sự có được trong tay lại là sự buông bỏ trong cảnh... Hiện tại mới là thứ quyết định không hoài niệm quá khứ cũng chả mơ hão huyền tương lai
GIÁ TRỊ CỦA BẠN LÀ TIỀN BẠN SẼ CÓ - SỨ MỆNH CỦA BẠN NHẬN RA - TIỀN VÔ SỐ
Điều ta luôn ân hận là những thứ đã qua - Nhưng chả bao giờ xác nhận cho hiện tại - Now trading sẽ giúp bạn kiếm bộn tiền ...Rất nhiều ở hiện tại chứ không phải quá khứ hay tương lai . Lý thuyết Sóng

Tính Biết

Biết là cốt lõi

Biết là gội cạo

TOÀN BỘ NẰM TRONG KÊNH 
TIKTOK ÔNG GIÀ ĐẦU TƯ
ONGGIADAUTU_FX

NHÓM ĐÂY

Click Here

NỘI DUNG CHI TIẾT

1

Thứ ta suy nghĩ cho Tương lai là tương đối - Hiện tại mới là cảnh cần - Nó tự quyết Tương lai

2

Điều ta cảm nhận thường sai so với ta nhìn vào hiện tại đó là một thuộc tính trong Biết 

4

Khoảng giá có thể chịu đựng và nó còn đi tiếp 

3

Thứ ta thấy khác với thứ ta mong muốn trong trading

5

Mốc mà ta chinh phục phải là hiện tại tự nó sẽ quyết cho tương lai để không bám chấp vào quá khứ...

NỘI DUNG CHO NGỘ

NGỘ 1 ĐỂ NGỘ 2 NGỘ N
Biết để hành ngộ

1

Thứ ta nhìn thấy lại không phải thứ ta nghĩ thứ ta nhìn thấy quyết định gần như mọi thứ

2

Trading chủ yếu nhìn quá khứ lại suy luận ra tương lai mà quên đi hiện tại

4

Giả sử lúc này là Sell hay Buy không quan trọng tất cả là Ngài ban cho chúng ta nhưng ngài cho sự lựa chọn

3

Thuật của Biết và tới Ngộ nó đến nhanh hoặc chậm hoàn toàn phụ thuộc vào chấp nhận cảnh của chúng ta

Toàn bộ là yếu tố cảm nhận hiện tại và phá tôi.

5

NỘI DUNG CHO NGỘ N

BIẾT 1 ĐỂ NGỘ N - BIẾT 10 ĐỂ NGỘ N
Biết và chạm Ngộ để hành đúng

Tính Biết

Biết là cốt lõi

Biết là gội cạo

TOÀN BỘ NẰM TRONG KÊNH 
TIKTOK ÔNG GIÀ ĐẦU TƯ
ONGGIADAUTU_FX

NHÓM ĐÂY

Click Here